Home / Letiště a cestování / Letecké muzeum Točná

Letecké muzeum Točná

Letecké muzeum Točná

V posledním listopadovém měsíci proběhla médii zpráva o prodeji letiště Točná. Téměř současně se rozběhla řada „zaručených“ informací o tom, co se s tímto nejmenším pražským letištěm stane. Jak se již stalo v českých zemích hezkou tradicí, nejvíce se k tématu vyjadřovali lidé, kteří o něm nejméně věděli.

Trocha historie

Letiště Točná vzniklo v roce 1946 na pozemcích, které nebylo možné zemědělsky využívat. Nové letiště se velice rychle stalo Mekkou pražských plachtařů a v polovině padesátých let, po zániku letiště Zbraslav-Radotín, se zde výrazně rozrostla i skupina motorářů. V průběhu let z Točné vzešla řada slavných jmen a legend československého a českého letectví. Členové místního Aeroklubu, později DOSLETU, ještě později Svazarmu a nakonec opět Aeroklubu si kromě létání prožili to co v této zemi všichni, padesátá léta komunistického teroru, šedesátá léta naděje, sedmdesátá a osmdesátá léta pookupační stagnace a po převratu v roce 1989 opět čas nadějí a snů. Možná se tu zasnili příliš, aby nakonec tak jako jinde u nás zjistili, že nefungují na vlastních pozemcích. Štěstím v neštěstí bylo, že vlastníkem většiny pozemků bylo hlavní město Praha, které prostřednictvím svých městských částí pronajalo letiště AK Točná za více než velkorysých podmínek. Letiště ale využívá i pozemky soukromých osob, z nichž některé se v roce 2008 rozhodly, že budou chtít více než jen symbolický nájem.

Okolí Točné se od konce osmdesátých let také radikálně změnilo, téměř všude jako houby po dešti vyrazila satelitní městečka a opakoval se děj, který je důvěrně známý mnoha majitelům letišť v České republice. Developeři skoupí levné pozemky v sousedství letišť, postaví domečky a jejich obyvatelé až po nastěhování zjistí, že letadla vydávají hluk! Co na tom, že letiště tady funguje třeba osmdesát let, my tu teď bydlíme a chceme mít svůj klid. V této situaci, kdy jeden ze soukromých majitelů odmítl provozovateli letiště prodloužit nájemní smlouvu, jeden z našich členů jeho pozemek odkoupil, a tak umožnil provoz letiště i v roce 2008. Později vykoupil i další pozemky od soukromých majitelů. Své pozemky pod letištěm nabídlo i hlavní město Praha ve veřejném výběrovém řízení, které vyhrála naše společnost Letecké Muzeum Točná. Tím byl završen první krok k záchraně tohoto malého letiště před zánikem. Další mraky kolem letiště se budou stahovat do roku 2010, dokdy je potřeba provést náročné zemní práce, aby se dráha uvedla do souladu s předpisem L14.

Současná podoba letiště Točná

Současná podoba letiště Točná

Co bude s letištěm dál?

Naše záměry je možné ve stručnosti shrnout do tří bodů – bezpečnější letiště pro piloty, více služeb pro veřejnost a méně hluku pro sousedy. Faktem je, že naprostá většina nových letadel je konstruována pro provoz na letištích se zpevněnou vzletovou a přistávací dráhou, a v tomto směru máme v Čechách ještě co dohánět. Tou opticky nejvýraznější změnou pro piloty tedy bude nová asfaltová dráha o délce 850 metrů, k jejímuž vybudování však potřebujeme ještě desítky, možná i stovky razítek a povolení. S ohledem na případné zhoršení dohlednosti v průběhu dne bude dráha vybavená osvětlením, jež bude možné aktivovat pomocí rádia každým letounem, který to bude potřebovat. Naproti tomu s nočním příletem lze počítat pouze jako s řešením nouzové situace. Ta hlavní změna pro piloty by ale měla spočívat v přístupu všech na letišti k nim. Chceme, aby každý kdo přiletí, věděl, že je zde vítaným hostem, že zájem o něj a jeho potřeby neskončí se zaplacením přistávacích poplatků. Vybudování toalet, sprch, briefingové a pilotní místnosti na úrovni, která bude odpovídat počátku jednadvacátého století, považujeme za samozřejmost. Protože chceme dosáhnout menší hlukové zátěže pro obyvatele sousedních obcí, tak kromě pozitiv, jež z této naší snahy pro piloty vyplynou (jako je například výstavba pevné VPD), přijdou i některá omezení, z těch nejdůležitějších to bude zákaz cvičných letů na okruhu letiště a nahrazení současné „vlečné“ aerovleků letounem s výrazně nižší hlukovou charakteristikou. Poslední novinka – většina služeb pro veřejnost není určena jen pro veřejnost laickou, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jsme přesvědčeni, že jak přilétající piloti, tak i letečtí fanoušci ocení restauraci s příjemnou obsluhou, uklizené letiště, novou asfaltovou přístupovou cestu, ale třeba i tematické „letecké“ dětské hřiště. Tou špatnou zprávou pro všechny piloty bude, že v době revitalizace letiště, a možná také rovněž přípravných prací, bude letiště pro veškerý provoz uzavřené.

Vizualizace budoucí podoby letiště Točná

Vizualizace budoucí podoby letiště Točná

Letecké muzeum

Samostatnou kapitolou v novém životě letiště Točná bude letecké muzeum. Naším cílem je vybudovat muzeum sice malé, ale naprosto odlišné od čehokoliv, co dnes nejen v České republice, ale v celé tzv. východní Evropě existuje. Nebudeme skrývat, že velkou inspirací pro náš koncept je známá Shuttleworth Collection v anglickém Old Warden. V našem muzeu nebudou letadla jen statickými exponáty, ale naprostá většina z nich bude v letuschopném stavu a čas od času je návštěvníci uvidí i na obloze. V samotném muzejním hangáru pak kromě letadel budou vystavena
 i další příslušenství – palubní desky, letecké motory, letecké přístroje, oblečení posádek a řada dalších dobových artefaktů. Muzeum je k dispozici pro vystavení strojů všem majitelům či provozovatelům historických letadel, jedinými kritérii bude jejich originalita či historická věrnost. V rámci spolupráce s našimi partnery pak představíme
 i některé unikátní stroje z celé Evropy, ovšem po omezené časové období. Tedy určité exponáty u nás budete moci vidět například šest měsíců, po nichž budete mít důvod znovu přijít, protože se obmění za jiné. Muzejní hangár bude maximálně prosklený, tak aby návštěvníci mohli letadla vidět i v době, kdy zde nikdo nebude, například v nočních hodinách. V průběhu dne pak bude možné uskutečnit prohlídku uvnitř muzea s odborným výkladem kurátora. Součástí expozice však nebudou pouze letadla, ale i samotné letiště. Točná je vyhlášená svoji komorní atmosférou malého a romantického letiště zarámovaného lesem, údolím Vltavy a krásnou přírodou. Některé z budov, v nichž dnes funguje Aeroklub Točná, by si zasloužily rekonstrukci a uvedení do původního stavu, jiné potřebují alespoň základní údržbu a některé polorozpadlé buňky je třeba rovnou odstranit. Stavby, které zde chceme realizovat, tedy muzejní hangáry, nesmějí v žádném případě tuto atmosféru narušit.

Na Točné nás teď všechny čeká mnoho práce. Protože jde o veřejně prospěšný projekt, který je plně financován ze soukromých zdrojů, bez jediné koruny ze státních, evropských či městských dotací, budeme rádi za jakoukoliv pomoc. Ostatně pokud navštívíte letecká muzea v Německu, v Anglii a zejména v USA, všude najdete desítky dobrovolníků, bez nichž podobný model muzea nemůže fungovat nikde. Budeme rádi, pokud se k nám připojíte. Více informací o celém projektu i o aktuálním dění na Točné najdete na www.leteckemuzeumtocna.cz.

Ivo Lukačovič: Jsem obyčejný PPLkař

Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

Vaše letecké zážitky jsou známé i neodborné veřejnosti z ilblog.sblog.cz. Kdy a jak jste se k létání vůbec dostal?

Již jako malý kluk jsem stavěl s bráchou balzové modely letadel. Bratr pak začal létat plachtařsky v Aeroklubu Točná a postupně se dostal až do kabiny na ATR u ČSA. Já jsem si začal dělat PPLka u Saši Kubovce na Hosíně v roce 2001. Od té doby mám takový matný pocit, že letiště by mělo mít zpevněnou ranvej.

Jaký je váš současný nálet, dosažené kvalifikace, typy letadel...

Jsem obyčejný PPLkař s náletem něco přes pět set hodin. K tomu mám kvalifikaci IR a typovku na Piper Meridiana.

Létáte často po Evropě. Jakou destinaci byste pilotům doporučil?

Ano, létám po Evropě, ale rozhodně bych doporučil zalétat si v USA. Teprve tam si člověk uvědomí, že to, co v Evropě nazýváme General Aviation, je jen takové malé poletování ve stínu omezených prostorů a TMAček. V Evropě pro General Aviation chybí prakticky vše: hustá síť letišť, kde neplatíte přistávací poplatky a na kterých jsou služby FBO, řídící letového provozu, kteří vás nechají proletět kamkoliv, přehledné IFRové přibližovací mapky přímo od FAA, které si stáhnete zdarma, palivo za pár dolarů, svoboda letět z jednoho státu do druhého bez letového plánu, neřízené lety VFR až do 18 tisíc feetů a okamžité informace o počasí XM satellite weather.

Plánujete nějaký zajímavý letecký výlet?

Mým snem je udělat si kvalifikaci „seaplane“ a s hydroplánem Beaver létat pár týdnů na Aljašce.

Co vám, z pohledu pilota, v českém letectví vadí, co chybí, a co byste chtěl úplně změnit?

Když už jsme v tom Schengenu, pak bych si rád zaletěl do zahraničí za VFR bez letového plánu. Také se obávám, že více jak tři čtvrtiny letišť v ČR skončí buď proto, že nebudou peníze na to je uvést do souladu s předpisem L14, či proto, že nedojde ke shodě majitelů pozemků pod letištěm.

Nejnovější slibně se rozvíjející leteckou aktivitou je revitalizace letiště Točná. Co vás vedlo k podpoře právě tohoto projektu?

Především to, že to letiště je ode mě vzdálené 20 minut jízdy na kole. Také to, že to letiště má nádhernou atmosféru. Je mi naprosto jasné, že pokud se nenajde nějaký blázen jako já, tak na tomhle místě budou za pár let stát baráky, nebo další nákupní centrum.

Hlavním tahákem nové Točné budou historické letouny. Plánujete nějaký vlastní sběratelský kousek?

Ano, ale dosud jsem se ještě nerozhodl, co to bude.

Komentář

Log v nebo create uživatelský účet do komentáře.